ทำไมการตลาดยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์?

แนวโน้วของอนาคตอันยิ่งใหญ่
January 4, 2017
อนาคตภูมิทัศน์ทางธุรกิจจะเป็นสากล
October 16, 2017

โลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เนื่องจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้าไปเกาะกุมทุกช่วงการดำเนินชีวิตของเรา ยิ่งการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เราต้องตามให้ทันความเปลี่ยนแปลง การตลาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ต้องเร็วและเข้าให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้า เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่จำเป็นที่ธุรกิจต้องมีเพื่อ

1.-เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจ

2.-เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ในแบรนด์

3.-เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และบริการ

4.-เพื่อสร้างหน้าร้านออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

5.-เพื่อสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายและสั่งซื้อ

6.-เพื่อทำให้ลูกค้าค้นหาธุรกิจของคุณเจอบนโลกออนไลน์

7.-เพื่อสร้างฐานในการเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย

ในการจัดทำเว็บไซต์นั้น สิ่งสำคัญหรือรูปแบบ และเนื้อหา ที่สามารถจูงใจให้คนเข้ามาดูเว็บของเรา ฉะนั้นการคัดเลือกผู้ให้บริการทำเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา ว่าเว็บไซต์ที่ทำออกมาสามารถที่จะทำงานได้จริงไหม เป็นเว็บไซต์ที่มีชีวิตไหม หมายถึงความเคลื่อนไหวของเว็บ และมีบริการดูแลที่ดีไหม เราต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ประกอบการตัดสินด้วย

1 Comment

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *