ทำไมโซเชียลมีเดียจึงสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์

อนาคตภูมิทัศน์ทางธุรกิจจะเป็นสากล
October 16, 2017
DIGITAL DISRUPTION คืออะไร
April 15, 2018

ปัจจุบันผู้คนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Google+, Line, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook และโซเชียลอื่นๆ เพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ, สื่อสารกับเพื่อน, ครอบครัว เพื่อความบันเทิง, เพื่อรับข่าวสาร, อ่านโฆษณา นี่คือโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้ผู้คนได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นพลังโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจซึ่งเราไม่ควรประมาท

การโฆษณาปกติจะทำให้เราเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียอีกหลายช่องทางก็เป็นวิธีที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นประเภทโฆษณาฟรี ซึ่งเราสามารถเปิดเผยธุรกิจออนไลน์ของเราต่อผู้คนจำนวนมากในโลกโซเซียล เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ และเราสามารถติดต่อคนได้มากเท่าที่เราต้องการและจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร

สื่อสังคมออนไลน์ถูกนำออกมาใช้ทั่วโลก จะเป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าธุรกิจของเราไม่มีบัญชีFacebook และถ้าเราจะทำธุรกิจออนไลน์อย่างจริงจังเราต้องมีแพลตฟอร์มทางโซเซียลต่างๆ Website ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สำคัญมากทางธุรกิจ  และเป็นแพลตฟอร์มที่จะใช้เชื่อมโยงกับโซเซียลมีเดียอื่นๆ สื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยขยายธุรกิจ สร้างการรับรู้ และทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นได้

สื่อสังคมออนไลน์มีความนิยมอย่างมากทั่วโลก เพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เราสามารถดูได้ว่าคนในประเทศอื่นๆ สนใจในสิ่งที่เรานำเสนอหรือไม่ สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เพื่อทำการวิจัยตลาดของเรา โดยไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัททำการวิจัย  และสามารถช่วยให้เราวางแผนธุรกิจออนไลน์อย่างได้ผลอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *