การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันขององค์กร

ตลาด Online ยุค 2017

  • Content Marketing20%
  • Big Data20%
  • Marketing Automation10%
  • Mobile Marketing9%
  • Social Media Marketing8%
Content Marketing

คือ เทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

Content Marketing อาจจะเป็นสื่อได้หล่ายอย่าง เช่น Facebook บทความ Infographic Line Youtube.

Content Marketing คือการสร้าง “คุณค่า”

คำว่า “คุณค่า” (Value) ถือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของ Content Marketing ครับ ไม่ว่าเราจะทำ Content สื่อใดก็แล้วแต่ ถ้ามันมี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ยังไงกลุ่มเป้าหมายของเราก็ต้องเข้ามาดู Content ของเราครับ

Big Data คืออะไร

ข้อมูลที่ทุกอย่างที่เรารวบรวมมาได้ และเลือกเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งจำเป็นจะต้องให้เครื่องมือในการวิเคราะห์.

Big data analytics benefits

Driven by specialized analytics systems and software, big data analytics can point the way to various business benefits, including new revenue opportunities, more effective marketing, better customer service, improved operational efficiency and competitive advantages over rivals.