ปณิธานของเรา

SoftHouse เราสัญญาว่าเราจะให้บริการท่านด้วยหัวใจ
ความสำเร็จของท่านคือบริการของเรา .

Experts in Digital Transformation for public sector, third sector, SME and enterprise organisations.


 

ความภูมิใจของเรา

กับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าของเรา.

Software Development

Innovative, customized and sustainable software solutions.

More often than not, businesses struggle with manual processes, paper forms, legacy applications and disparate systems. These dated process can be overcome through innovative software solutions, which will support your business and its processes across multiple locations, devices, browsers and operating systems.

Mobile Development

iOS, Android and Windows, native and cross platform.

Mobile adoption in SME’s and enterprise organisations remains on an upward trajectory – many organisations are reaping the benefits of their investment in mobile technologies, such as the measurable impact on speed and productivity

Website Design

Delivering web based solution’s that can make a real difference.

Web applications, web portals and websites have created the ideal opportunity for businesses to embrace digital transformation and offer an enhanced experience to their user community. Whether that involves developing a new system, or extending the capability of an existing system, Softhouse has the expertise to deliver a web based solution that can make a real difference.

Digital Marketing

Our team has analyzed digital marketing agencies all across the Thailand area that specialize in working with small and medium sized businesses.
มีมาตรฐาน บริการยอดเยี่ยม สร้างความโดนเด่น