Softhouse Research and Programming email: marketing@softhouse.co.th
slider1slider1

Softhouse Research and Programming

Our Service
Software Development รับเขียนโปรแกรม Mobile Application
Website Design ออกแบบเว็ปไซด์ Website Services & CMS
IT Consulting Services and Staffing
Digital Marketing รับทำการตลาด Online SEO Promote สินค้า
รับให้คำปรึกษาการสร้างตราสินค้า BOI และ งานวิจัย ต่างๆ.
slider2slider2slider2slider2
วิสัยทัศน์ขององค์กรคุณ คือพลังสร้างสรรค์ของเรา
เราจะไม่ประนีประนอมต่อความสำเร็จ!
slider3
ธุรกิจของคุณต้องได้รับการดูแล
Digital Marketing 3D Presentation
โลกเราหมุนไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางด้านธุรกิจก็สูงขึ้นตามไปด้วย.
ปัจจุบันการได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบต่างๆ ของท่าน เพื่อได้เกิด
ความรวดเร็วแม่นยำถูกต้อง สูงสุด เราจึงเป็นหนึ่งทางเลือก ที่จะพาท่านไป
สู่เป้าหมาย... บริการของเรา คือ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์
ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ
ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป
ที่อยากมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา จำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่
ถูกดีไซน์ให้ตรงกับธุรกิจหรือบริการมากที่สุด แต่บางองค์กรไม่มีบุคลากร
หรือไม่มีเวลาที่จะมาดีไซน์เอง ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า
จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ
รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ ……
slider4
SoftHouse เราคือ Software
SOFTHOUSE

การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร จำเป็นต้องทันสมัย

องค์กรที่เข้าถึงเทคโนโลยี คือองค์กรที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

Software Development

การพัฒนา Software ให้สามารถใช้งานได้กับองค์กร และรูปแบบการทำงานที่เป็นเฉพาะของคุณ

Mobile Development

การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและรวดเร็วสามารถดูข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว คือความสำเร็จของผู้นำ

Website Design

การทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดื การสือสาร และการนำเสนอที่ชาญฉลาด สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและจำนวนมาก

งานวิจัยและพัฒนา

การที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีผู้เชียวชาญในการค่อยให้คำปรึกษา และ การวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ข้างบน
ข้างบน

Recent News

07
DEC
2016

โลกเราหมุนไปอย่างรวดเร็ว

การแข่งขันทางด้านธุรกิจก็สูงขึ้นตามไปด้วย. ปัจจุบันการได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบต่างๆ ของท่าน เพื่อได้เกิดความรวด...

บริการของเรา

  • เขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า มีโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบัญชี และอื่นๆ
  • โฆษณา online ทำ SEO และทำการตลาดในรูปแบบใหม่
  • พัฒนา Website สำหรับหน้าร้านขายของ หรือองค์กร ทั่วไป โดยทีมงานมืออาชีพ